Låt oss inspirera!

Vi genomför anpassade föreläsningar och workshops på teman som kreativitet, entreprenörskap, målarbete och försäljning. Ämnen som alla är en del av entreprenörskapet.

Föreläsningarna anpassas från timme till en heldag eller genom en längre process i flera steg med workshop som sträcker sig under t ex ett år.

Prova vår idéverkstad!

En idéverkstad passar alla åldrar och olika verksamheter som projektstarter, marknadsarbete eller innovationsarbete inom företag. Genom olika övningar ser vi till att nya tankar och idéer kläcks. Skapa nya idéer eller utveckla ett fokusområde tillsammans med andra.

I vår verktygslåda

  • Övningar som illustrerar
  • Konkreta exempel för inspiration
  • Bild och film för levande föreläsningar
  • Arbete med frågeställningar och påståenden
  • Är omvärlden en viktig byggsten
  • Sker diskussioner och utbyte mellan varandra
  • Finns tid för reflektion


Självklart sker kontinuerlig dialog med beställarna för anpassning till varje uppdrag.

Utbildning Luga
 

Rådgivning Luga       Projektledning Luga